เพื่อนสนิทของเบาหวานที่มักมาเป็นอาการแทรกซ้อน

เพื่อนสนิทของเบาหวานที่มักมาเป็นอาการแทรกซ้อน

  1. ภาวะทำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) คือภาวะที่ร่างกายมีระดับทำตาลในเลือดน้อยกว่า 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตรมักทำให้เกิดอาการใจสั่นอ่อนเพลียซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุภาวะทำตาลในเลือดต่ำนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นสูงกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ใช้ยาลดทำตาลหรือฉีดอินซูลิน มักพบในผู้ที่กําลังรักษาโดยใช้อินซูลินหรือยาเม็ดในขณะที่ได้รับยาตามปกติ แต่ในผู้ป่วยที่ออกกําลังกายมากผิดปกติหรือรับประทานอาหารไม่ได้หรือได้รับยาบางชนิดดื่มสุรามาก ผู้ป่วยจะมีอาการตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว อ่อนเพลีย เหงื่อออก ใจสั่นเป็นลม วิงเวียน เวียนศีรษะมึนงง ตาพร่ามัว ไม่มีแรง สับสน หิวบ่อย ตัวสั่น หัวใจเต้นเร็ว ถ้าไม่ได้รับทำตาลทดแทนจะมีระดับความรู้สึกตัวลดลงและหมดสติในที่สุด ถ้าคนที่ไม่มีน้ำตาลในเลือดต่ำดูหนัง18+มากๆ ก็อาจจะหมดสติขณะที่กำลังดูหนัง18+ก็ได้
  2. ภาวะทำตาลในเลือดสูงและโลหิตเป็นพิษ (Hyperglycemia) โดยจะพบใน 2 ลักษณะ คือ

– ภาวะกรดในเลือดสูง คือ ภาวะความผิดปกติของเลือดหรือของเหลวในร่างกายไม่สมดุล ทำให้มีความเป็นกรดสูง ในทางการแพทย์จะยึดเกณฑ์ค่าพีเอช (pH) ของเลือดที่วัดได้ต่ำกว่า 7.35 ลงมาถึงจะจัดว่าร่างกายมีภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งอาจเกิดได้จากสภาวะหรือโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต มักพบในผู้ป่วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน หรือในรายที่มีอินซูลินน้อยมาก มีการดื้อต่ออินซูลิน ภาวะเครียด มีไข้ ติดเชื้อ โดยจะมีอินซูลินน้อยมาก และมีการหลั่งฮอร์โมนกลูกากอน คอร์ติซอล แคทีโคลามีน ซึ่งออกฤทธิ์ต้านการทำงานของอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสเป็นพลังงานได้ตามปกติ ร่างกายจึงมีการสลายไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานทดแทน จึงเกิดสารคีโตนมากขึ้นทำให้มีภาวะเป็นกรดในเลือดสูงขึ้น ผู้ป่วยมีอาการ หายใจหอบลึก มีกลิ่นอะซิโตน ระดับทำตาลในเลือดจะสูงมากกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร มีโซเดียมไบคาร์บอเนตต่ำกว่า 15 mEq/Lและมีสารคีโตนในปัสสาวะมีคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปัสสาวะมาก กระหายทำ ผิวหนังแห้ง ปัสสาวะมากขึ้นเกิดการขาดทำถ้าไม่ได้รับการแก้ไขผู้ป่วยจะซึม สับสน หมดสติลงและอาจจะเสียชีวิตได้

– ภาวะทำตาลในเลือดสูงโดยไม่มีกรด มักพบในผู้ป่วยชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ร่างกายยังคงมีอินซูลินพอ ไม่เกิดการสลายของไขมันจนถึงขั้นภาวะกรดในเลือดสูง แต่มีอินซูลินไม่เพียงพอในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ทำให้มีทำตาลในเลือดสูงมาก มีอาการซึม สับสน ไม่รู้สึกตัวและมีอาการขาดทำอย่างมาก เช่นผิวหนังแห้ง ตาลึก ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน เหมือนภาวะกรดในเลือดสูง แต่อาจพบทำตาลในเลือดสูงกว่า 400 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมีออสโมลาลิตีในพลาสมาสูงกว่า 315 มิลลิออสโม

ป่วยเบาหวานควรระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะบางทีก็ได้รับแผลมาโดยไม่รู้ตัว บางคนดูหนัง18+อยู่ดีๆก็ไปโดนขอบโต๊ะ แต่ไม่รู้ตัวเนื่องจากชาปลายมือปลายเท้า รู้ตัวอีกทีก็ติดเชื้อซะแล้ว แถมอาการน้ำตาลในเลือดสูงยังส่งผลต่อฮอร์โมนที่ไม่ปกติ ดูหนัง18+ยังไงก็ปั่นไม่ขึ้น