ผักตบชวา วัชพืชที่มีประโยชน์

ผักตบชวา วัชพืชที่มีประโยชน์

ในปัจจุบันผักตบชวาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแต่เอกสารทางพฤกษศาสตร์ไม่เคยมีบันทึกเรื่องของผักตบชวาไว้เลย เมื่อปีพ.ศ.2367 มีนักพฤกษศาสตร์และนายแพทย์ชาวเยอรมัน ได้เข้าไปสำรวจและในขณะที่มีการสำรวจพรรณพืชในบราซิลในประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ผักตบชวาไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ เพราะว่าถิ่นกำเนิดของมันมีศัตรูตามธรรมชาติเช่น แมลง โรคศัตรู และอื่นๆที่ควบคุมการระบาดอยู่ เมื่อถูกนำออกไปจากถิ่นกำเนิดซึ่งปราศจากศัตรูธรรมชาติผักตบจึงเติบโตอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดปัญหาต่างๆ แปลว่าผักตบชวาแพร่กระจายแต่เร็วพอๆกับกระแสหนังโป๊(PORN)ออนไลน์ในปัจจุบัน หนังโป๊(PORN)ใหม่เรื่องไหนมาแรงก็จะเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก
ที่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานพบว่าผักตบชวาและถูกนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนำไปแสดงในงานนิทรรศการฝ้าย ณ เมืองนิวออลีนส์ รัฐกลุยเซียนา ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ 2427 โดยไปเก็บมาจากแม่น้ำโอริโนโคในประเทศเวเนซุเอลาในทวีปอเมริกาใต้แล้วได้แจกเป็นของที่ระลึกแก่บุคคลสำคัญที่มาในงานคนละ 1 ต้น หลังจากนั้น 11 ปีแม่น้ำเซนต์จอห์น ในรัฐฟลอริดาซึ่งห่างจากเมืองนิวออลีนไปทางใต้ถึง 600 ไมล์ เกิดมีแพผักตบชวายาวถึง 100ไมล์ และคลุมไปทั่วบริเวณ ห่างจากฝั่งไป 200 ฟุต ถ้าใครไปนอนดูหนังโป๊(PORN)เล่นน้ำในวันนั้นก็คงเห็นผักตบชวายาวเป็นทิวแถว
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนช่วยกันหาวิธีกำจัดผักตบชวาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินี้แต่ไม่ค่อยจะได้ผลนักจึงได้หาแนวทางในการนำผักตบชวามาทำให้เกิดประโยชน์ สามารถนำมาใช้ได้หลายอย่าง เช่นเป็นอาหารสัตว์ใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง เพาะชำต้นไม้ ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตปุ๋ย และจำหน่ายได้ทั้งตลาดท้องถิ่นตลาดกลางหรือแม้แต่ตลาดต่างประเทศ ทำให้เปลี่ยนวัชพืชที่ไม่มีคุณค่าให้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างกระจายรายได้สู่ประชาชนในชนบทได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผักตบชวาเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพราะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำวัสดุส่วนใหญ่ได้จากธรรมชาติ นำไปทำงานหัตถกรรมจักสาน
ผักตบชวา 1 ตันให้เมล็ดได้ถึง 5,000 เมล็ด ผักตบชวาเมื่ออยู่ในน้ำจะมีชีวิตได้นาน 15 ปีสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหน่อ ผักตบชวา 2 ต้นสามารถแตก ใบและขยายได้ถึง 30 ต้นภายในเวลา 20 วันสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้ 1 เท่าตัวภายใน 10 วัน ผักตบชวานั้นสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในแถบที่ราบลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน มีการทำเกษตรกรรมปล่อยน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมตลอดจนน้ำทิ้งจากบ่อปลาและฟาร์มสุกรทำให้ในน้ำมีธาตุอาหารพืชสูงทำให้ผักตบชวาเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว การแพร่พันธุ์ของผักตบชวาในแหล่งน้ำและแม่น้ำต่างๆทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันได้มีการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า ถ้วยชามสำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้ง และยังมีการวิจัยนำผักตบชวาตากแห้งมาใช้แทนวัสดุกันกระแทก ใครที่สั่งซื้อ Sextoy จากต่างประเทศหรือลองซื้อเซ็กทอยจากหนังโป๊(PORN)ก็อาจจะได้เห็นผักตบชวาเป็นวัสดุกันกระแทกในการส่งพัสดุเร็วๆนี้